Efesiërs 1


Lees hoofstuk 1.

Deur die bloed van sy Seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God, wat Hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. Efesiërs 1:7-8

Is dit so eenvoudig? Is dit so maklik om vergewe te word en verlossing te ontvang? Kan ek so maklik vrygespreek word van al my goed en my verlede? Die antwoord vir jou, is Ja. Vir jou is dit maklik om vergewe te word, maklik om verlossing te kry en vrygespreek kan word. Dit is vir jou maklik omdat dit vir Jesus ALLES gekos het en Jesus dit vir jou wil gee.

Die rede hoekom hierdie vir ons moeilik is om te ontvang is omdat ons in wêreld leef waar jy vir alles moet werk as jy iets wil hê. In hierdie hoofstuk maak Paulus dit baie duidelik dat Jesus al die werk gedoen het sodat ons deur sy goedheid, genade en barmhartigheid vergifnis, verlossing en vryspraak kan ontvang sodat ons in verhouding met Hom kan leef. Jy moet Hom wel kies om hierdie geskenk te ontvang.

Deur Christus het ook julle deel geword van die volk van God toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing, gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees wat deur God belowe is, julle as die eiendom van God beseël. Efesiërs 1:13
Die Here wil jou God wees, daarom het Hy Sy seun gestuur, sodat jy Hom kan leer ken as Vader. Hy wil jou red, Hy wil hê dat jy Hom leer ken en Hy wil jou help.


 Watse werke doen jy nou omdat jy hoop dit red jou?
 Wat is dit wat jy vandag wil besluit?
 Met wie kan jy hierdie waarheid gaan deel?

 

Download in PDF formaat