Wat sê die Bybel oor Vuil Taal?


Baie keer in gesprekke word daar kragwoorde of vuil taal gebruik, sonder dat die persoon eintlik besef wat hy of sy daarmee sê en bedoel.

Vloekwoorde vorm deel van ‘n mens se emosionele brein.  Hoe meer dit ingeoefen word, hoe meer word dit gebruik.  Dit raak dus ‘n gewoonte sonder dat jy dit eers besef.

Wat is dan die probleem rondom die gebruik van vuil taal?  Dit kan gesien word as ‘n oortreding teenoor ander mense.  Dit kom dus disrespekvol oor teenoor ander mense asook die persoon self wat die vuil taal gebruik.

In die Bybelse dae is daar baie keer ‘n eed afgelê om waarheid te bevestig.

Matt 5:33-37 “Verder het julle gehoor dat daar van die ou tyd af aan die mense gesê is: ‘Jy mag nie jou eed verbreek nie, en ‘n eed in die Naam van die Here moet jy nakom. Maar Ek sê vir julle: Moet glad nie ‘n eed aflê nie, nie by die hemel nie, want dit is die troon van God; nie by die aarde nie, want dit is die rusplek vir sy voete; nie by Jerusalem nie, want dit is die stad van die groot Koning. Jy moet ook nie jou kop op die spel plaas as jy ‘n eed aflê nie, want jy kan nie een haar wit of swart maak nie. Laat julle ‘ja’ eenvoudig ‘ja’ wees en julle ‘nee’, ‘nee’. Wat meer gesê word as dit, kom van die Bose.”

Om’n eed af te lê het dus te doen met die Almag en Heiligheid van God en Sy goort krag.

Om die Here se  Naam dus ydelik te gebruik is ‘n  baie ernstige oortreding.  Eksodus 20:7 “Jy mag die Naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy Naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie.”

Dit beteken dat jy die Here se Naam stroop of leegmaak van sy Almag en krag.

Jesus het die gevolge van die gebruik van vuil taal en vloek  teenoor ‘n ander persoon by die bergpredikasie duidelik gemaak.

Matt 5: 21-22 “Julle het gehoor dat daar van die ou tyd af aan die mense gesê is: ‘Jy mag nie moord pleeg nie; en elkeen wat moord pleeg, is strafbaar voor die regbank’. Maar Ek sê vir julle: Elkeen wat vir sy broer kwaad is, is al strafbaar voor die regbank. Verder, elkeen wat sy broer uitskel vir ‘n gek, is strafbaar voor die Joodse Raad; en wie hom uitskel vir ‘n idioot, is strafbaar met die helse vuur.”

Jesus het dus gesê dat vuil taal en vloek nooit gebruik mag word om ander mense te verkleineer nie.

Gevloek en vuil taal kan baie vorms aanneem.

Dit kan wees om iemand te verkleineer en woorde te noem agter sy rug.  Dit kan ook beteken om vulgêre handgebare vir iemand uit ‘n motorvenster te wys.  In plaas daarvan om te vloek leer Jesus ons in Lukas 6:27-28: “Maar vir julle wat na My luister, sê Ek: Julle moet julle vyande liefhê; doen goed aan die mense deur wie julle gehaat word; seën die mense deur wie julle vervloek word; bid vir die mense deur wie julle sleg behandel word.

In Kolossense 3:8 sien ons ook dat Paulus die gemeente vermaan om nie vuil taal te gebruik nie: “Nou moet julle al hierdie dinge laat staan: woede, haat, nyd en gevloek. Vuil taal moet daar nie uit julle mond kom nie.”

 

Hoe kan ons ons woorde positief gebruik?

Paulus gee vir ons goeie raad oor hoe ons ons woorde moet gebruik: Ef 4:29-30 “Vuil taal moet daar nooit uit julle mond kom nie; praat net wat goed en opbouend is volgens die eis van omstandighede, sodat dit julle hoorders ten goede kan kom. En moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, want Hy het julle as die eiendom van God beseël met die oog op die verlossingsdag.”

Gebruik dus woorde wat opbouend is.  Vind uit wat is die behoeftes van mense om jou en bou hulle op met positiewe woorde.  Dink net wat die effek daarvan sal wees indien ons dit in ons gesinne begin toepas?

Geskryf deur Liezel Pretorius