Tweede Kanse


“If you’re telling yourself you don’t deserve a second chance from God, remind yourself you didn’t deserve the first one either.” Louie Giglio

Ek lees hierdie aanhaling van Louie Giglio ‘n rukkie terug, en kry eintlik ‘n glimlag, of ‘smirk’ , soos die Engelse sê, oor ons menslike verwaandheid. Nie net omdat ons vergeet dat ons eerste kans reeds genade was nie, maar ook omdat ons so graag ander mense van genade ontneem. “Hy het klaar sy kans gehad”, sê ons, en daarmee gee ons luidkeels te kenne dat daar ook nie nog ‘n kans sal wees nie. Ons uurglas van kanse loop uit en dan is dit gedaan, op, klaar, verby. Jy het jou ‘tickets’ gehad.

 

Ons is  gou weer, na droogmaak, op ons knieë, smekend en soekend na ‘n tweede, derde, vierde of hoeveelste kans by die Here. Na ‘n  gebed voel my hele wese verhelder en verlig, asof ‘n reuse las van my af is. Ek weet dat die Here  my vergewe het. Ek het nog ‘n kans om te probeer reg doen. Hy het dan juis gekom vir sondaars, soos ek en jy.

In Matteus 18:22 antwoord Jesus self vir Petrus op sy vraag van hoeveel keer ons moet vergewe as iemand teen ons iets verkeerd doen:  Ek sê vir jou, nie sewe keer nie maar selfs sewentig maal sewe keer.”

Dit is ‘n troos vir ons dat Here Jesus dit sê en verwag, want ons weet Hy vra van ons om in Sy spore te loop. Vergifnis is deel van die Een vir Wie ons volg. Hy vra ons nie iets wat Hy  self  terughou nie.  Hy vra ons om Sy genade met ander  te deel.

Daarna vertel Jesus van ‘n koning wat ‘n amptenaar, sy vrou, kinders en hele huishouding  wou laat opsluit oor skuld wat nie betaal is nie. Die amptenaar het uitstel gevra en die koning het jammer gekry en dit gegee. ‘n Tweede kans. Daarna het hierdie amptenaar ‘n medeamptenaar wat hom maar ‘n paar rand geskuld het raakgeloop en hom gewurg en gesê om onmiddelik die skuld te betaal. Toe die medeamptenaar om uitstel vra, het die amptenaar  geweier en hom in die tronk laat toesluit tot die skuld betaal is, asof om te sê: “jy het klaar jou kans gehad.” Die koning het dit gehoor  en was woedend. Hy het die hartelose amptenaar oorgegee om gemartel te word,  totdat hy sy skuld betaal.

“As julle ander mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie.” Matteus 6:14-15

Ons vra die Here om ons sonde te vergewe. Ons aanvaar dat Hy dit doen en voel ligter na ons gebed.  Tog swaai ons so maklik die septer oor ‘n ander ou se foute. Ons voel diep verwond as ons  tenagekom is. Ons het seer en voel vertrap. Ons leef maande, en selfs jare rond in die warboel van seerkry. Vir sommige mense is dit  moeilik om te vergewe. Dit is moeilik om iemand ‘n tweede kans te gee. Vergeet ons nie net te maklik van ons tweede kanse nie?

Wanneer ons die Here aanneem, begin die Heilige Gees in ons werk. Hy kom woon in ons en verander ons om nader aan die Here se beeld gevorm te word.

“ Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie weer in vrees lewe nie; nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep: Abba!” Romeine 8:15

 Ons weet  dat Hy instaat is om ons nuut te maak. Ons moet wel ons samewerking gee.  Ons maak steeds foute want ons is mense wat onvolmaak is. Die Heilige Gees begin ons verander om meer en meer soos die Here te wees en te dink.

“Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is.” 2 Korintiërs 3:18

Soms maak ons ‘n paar keer dieselfde fout. Die Here het ook begrip daarvoor. Ons weet tog dat Hy mense kan nuut maak, dat Hy tweede kanse gee as ons die eerste een, wat ons reeds nie verdien het nie, opmors. Die Here sê nie vir ons: “Nee wat, jy het jou ‘tickets’ gehad” nie. Die Woord sê wel:

“Hiervan is ek oortuig: geen dood of lewe of engele of bose magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here.” Romeine 8:38-39.

Vergifnis se prys was duur. Dit het Jesus Christus, die Seun van God, se kruisdood gekos om jou en my te vergewe. Daardie duur prys was nie net vir jou en vir my nie. Dit is vir ons almal betaal. Dit was ‘n vreeslike prys en dit was meer as genoeg om seker te maak dat ons vergifnis kan kry. Dit was genoeg vir eerste en tweede kanse. Dit was genoeg vir sewentig maal sewe kanse.

“Hy is die versoening vir ons sondes; en nie net vir óns sondes nie, maar ook vir dié van die hele wêreld.” Johannes 2:2

“Soos baie deur die ongehoorsaamheid van een mens sondaars geword het, so ook sal baie deur die gehoorsaamheid van die een Mens vrygespreek word.” Romeine 5:19

“julle is vrygespreek in die Naam van die Here Jesus Christus en deur die Gees van ons God.”  2 Korintiërs 6:11

“julle is gekoop, en die prys is betaal.” 1 Korintiërs 6:20

Hoe dan, as die prys so duur was en ten volle betaal is, is dit dat ons vergifnis van ander wil weerhou? Besef jy dat jy die blokkasie van God se genade is wanneer jy nie vir ander dieselfde genade kan gee nie. Ons is kruike waarin die Heilige Gees Homself, Sy liefde, genade, goedheid, vergifnis en soveel meer kom uitstort sodat ons instaat sal wees om ander met Hom te bedien. Deur vergifnis te weerhou, blok jy die Here se genade en bedien jy nie ander met Hom nie. Jy bedien hulle met afguns, haat, onvergewensgesindheid, hartvogtigheid en dinge wat nie van die Here afkom nie.

“Deur ons versprei Hy die kennis van Christus oral soos ‘n aangename geur. Ons is die wierook wat deur Christus vir God gebrand word, waarvan die geur dié bereik wat gered word, sowel as dié wat verlore gaan.” 1 Korintiërs 2:14-15

Ek wil  jou vandag aanmoedig om doelbewus  ‘n besluit te neem om ander en jouself te vergewe. Ek wil jou aanmoedig om mense in jou lewe te bedien met die Here. As dit vir jou moeilik is, vra Hom om jou te help om na ander te kyk deur Sy oë. Vra Hom om jou ‘n bewuswording te gee van Sy hart vir jou en ook vir die mense om jou. Hy is getrou. Hy wil jou help.

“Maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, wag ons daarop met volharding. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by: ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versugtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want Hy pleit volgens die wil van God, vir die gelowiges.” Romeine 8:26-27.

Mag jy Hom toelaat om jou te kom verander sodat jy nie Sy genade blokkeer nie. Mag Sy genade vrylik deur jou vloei, sodat ander Hom kan leer ken deur jou.

Geskryf deur Nala Victor