Die Verantwoordelikhede van die Huwelik


Ek en my vrou, Ermi, is amper 12 jaar getroud en dit bly vir my lekker en, soos alle huwelike is dit nie perfek nie, maar ons het al ‘n paar dinge geleer en ons gesels gereeld oor die huwelik en hoe dit werk.  Een van die vrae wat ons gereeld vir mekaar vra is: “Hoekom sê mense die huwelik is so ‘n HARDE werk?” Dit gebeur so baie dat, wanneer mense oor die huwelik praat, begin hulle hul gesprek met ‘n groot sug en dan die woorde: dit is baie harde werk.

Ek en Ermi het oomblikke gehad wat ons moes werk aan ons huwelik, maar dit het nog nooit soos hierdie stryd gevoel wat met sweet en moeite aangepak moes word nie.  Ons het tot die slotsom gekom dat ons dink die HARDE werk van die huwelik is om ons eie selfsugtigheid neer te lê.  Ons almal is selfsugtig van aard en as jy wil hê jou huwelik moet goed wees, is selfsugtigheid gewoonlik die eerste ding wat moet trek.  Hoe meer jy vashou aan jou eie selfsugtigheid, hoe harder gaan jy in en aan jou huwelik moet werk.

In Filippense 2 gee Paulus beginsels deur oor hoe om goeie verhoudings te bou met ander mense, en alhoewel dit nie direk verband hou met die huwelik nie, kan ons gerus na dit deur die lens van die huwelik kyk om sodoende goeie verhoudings tussen man en vrou te bou.  Die sleutelkonsep vir hierdie artikel is: indien jy wil hê jy huwelik moet ver bo jou verwagting gaan, moet jy fokus op jou verantwoordelikhede en nie jou regte nie.  Ons is baie keer meer gefokus op dit wat ons toekom, dat ons nie fokus op dit wat van ons verwag word nie.

Paulus lê hierdie beginsels uit in Filippense 2:2-8:

… maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees: een in liefde, een van hart, een in strewe.

Eensgesindheid beteken ons beweeg in dieselfde rigting met dieselfde gesindheid. Dit is nie eenvormigheid nie – ons dink dieselfde, lyk dieselfde, hou van dieselfde goed, trek dieselfde aan nie.  Nee, Paulus sê ons moet een in liefde, een van hart en een in strewe wees.  Beweeg jy en jou huweliksmaat in dieselfde rigting?  Het julle dieselfde doel vir julle huwelik?  Droom julle dieselfde droom vir julle huwelik?  Ons moet dieselfde gesindheid hê en in dieselfde rigting beweeg as ons wil hê ons huwelik moet ver bo ons verwagting uitstyg.

Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself.

Die Griekse woordjie vir ‘niks’ beteken: NIKS. Daar is geen verskuilde agenda nie.  Paulus maak dit duidelik dat, as jy ‘n goeie verhouding met jou huweliksmaat wil bou, moet jy niks uit selfsug of eersug doen nie – daar moet nie kompetisie in jou huwelik wees nie.  Met ander woorde, die een moenie probeer beter wees as die ander een nie en vir ander mense wil wys hy/sy weet beter, of verstaan beter of is slimmer nie.  Selfsug het te doen met ‘n ingesteldheid dat ek my sin kry en wat ek dink my toekom. Eersug het te doen met ‘n ingesteldheid  dat ek die eer en erkenning kry.  Dit is om dinge op so ‘n manier te doen dat jy jou sin kry en dat ander mense beter van jou dink.  Nee, Paulus sê vir ons as Christene is dit belangriker dat ons in nederigheid die ander persoon sal “hoër ag” as onsself.  Dit beteken, ek hanteer jou asof jy belangriker is as ek. Dit beteken, ek praat met jou asof jy belangriker is.  Dit beteken, ek neem besluite, spandeer my tyd en geld met jou in ag geneem; met jou behoeftes in ag geneem.  Nederigheid beteken nie dat jy die vloermatjie is en almal trap op jou nie.  Nederigheid beteken dat jy jouself reg sien in vergelyking met ander.

Die dag van julle troue het almal julle as die belangrikste gaste beskou.  Almal het opgestaan toe sy in die paadjie afgestap kom, almal wou saam met julle ‘n foto neem en wou met julle praat.  In daardie konteks het almal julle as belangriker geag.  Hulle het nie opgestaan toe Tannie Sannie ingestap het nie en almal wou nie saam met haar ʼn foto geneem het nie, want in daardie konteks is sy nie as die belangrikste geag nie.  Ek en jy hanteer die dinge wat vir ons belangrik is met ‘n sekere sin van verwondering en agting.  Ons kyk hoe ander dit hanteer en leen dit nie net uit aan enige persoon nie.

Paulus sê dit is wat ons in ons huwelik moet doen. Ons moet die ander persoon as belangriker beskou en die ander persoon se behoeftes bo my eie plaas.  Ons moet die verwondering wat aanvanklik so maklik gekom het, oppas en aanhou kweek.  Elkeen in die huwelik moet egter die besluit neem.  Gaan ek my vrou belangriker ag in die manier hoe ek my geld spandeer?  Gaan ek my vrou belangriker ag in die manier hoe ek besluite neem?  Gaan ek my vrou belangriker ag in die manier hoe ek my tyd spandeer?  Gaan ek haar behoeftes bo my eie plaas.  Dit is ‘n besluit wat jy moet neem, mevrou, en dit is ʼn besluit wat jy moet neem, meneer.  Asof dit nie genoeg is nie, gaan Paulus aan en sê:

Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan dié van ander.

Paulus sê nie dat jy  nie aan jou eie belange mag dink nie – jy moet net nie NET aan jou belange dink nie, maar ook aan dié van jou vrou en dié van jou man.  Ons is geneig om die meeste aandag, tyd en geld te spandeer aan dit waarin ons belangstel en Paulus sê nee, ons moet die ander persoon se behoeftes belangriker ag as ons s’n.  Dit beteken nie jy moet ook belangstel in dit waarin jou vrou belangstel nie, maar omdat jy van haar hou en haar belangrik ag, vrae jy uit oor dit wat vir haar belangrik is en waarin sy belangstel.

Byvoorbeeld, my ma is mal daaroor om tuin te maak, maar my stiefpa dink dat ‘n graaf en ‘n spitvurk die naaste ding aan ‘n geelslang is.  Hy hou nie van tuinmaak nie, maar omdat hy in my ma belangstel, sal hy saam met haar kwekery toe gaan om die plante op te laai.  Hy sal help om die gate te grawe en weer ‘n pyp regmaak wat stukkend gesteek is.  Nie omdat hy van tuinmaak hou nie, maar omdat hy van my ma hou.  Party vrouens weet nie eers wat hulle mans doen nie.  Vra uit oor sy vergadering wat hy gehad het – hoe het dit gegaan? Jy het gesien hy stress daaroor.  Dit beteken nie jy moet in die vergadering belangstel nie. Vra uit oor haar inkopies by die winkels. Het sy toe iets gekry vir die troue?  Is daar nog geld oor in die rekening? (Dis net ‘n grappie).  Dit beteken nie jy moet nou van inkopies hou nie.  Dit is net dat jy aan haar belange ook dink.

Dan kom Paulus by die eintlike rede hoekom ons as Christene so moet leef:

Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was:

Ons almal het een of ander prentjie wat ons gebruik oor hoe ons wil hê ons huwelik moet wees.  Miskien is dit soos een of ander romantiese komedie wat jy op TV gesien het.  Miskien is dit soos jou ouma en oupa wat al 62 jaar getroud is.  Maak nie saak nie.  Wat Paulus egter hier sê is: kyk na Jesus en volg sy gesindheid.  As jy sê jy is ‘n kind van God, kyk hoe Jesus opgetree het, hoe Hy liefgehad het, en wat sy gesindheid was.  Volg dit in jou huwelik en verhoudings.

Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op Godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan Hy Hom moes vasklem nie, maar Hy het Homself verneder deur die gestalte van ‘n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word.  En toe Hy as mens verskyn het, het Hy Homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis.

Kom ek verduidelik die diepte van wat Paulus hier sê. Jesus was 100% God – “die gestalte van God”.  Sy Godgelyke bestaan in die hemel het behels dat daar heeldag en aldag hemelwesens en engele om die troon Hom aanbid het.  Daar is 100% eer en majesteit, en dit is wat Hom toekom as die God van die heelal; die Skepper van hemel en aarde. Hy is geregtig op dit, want Hy is God, maar Jesus het nie daaraan vasgehou nie.  Jesus het Homself verneder deur gelyk te word aan sy skepping (die mens). Party vertalings sê, Hy het Homself leeg gemaak. Ons sal partykeer sê: “daardie persoon is so vol van homself”.  Maar Jesus kom en los alles wat Hom toekom en stel Homself gelyk aan Sy mense.  Hy word ‘n mens en word soos enige ander mens hanteer.  Nie een keer het Hy daarop aangedring dat mense vir Hom gee wat Hom toekom vir Sy eie voordeel nie (selfsug en eersug).

Orals waar Jesus beweeg het, was Hy die belangrikste persoon.  Alle eer en majesteit het Hom toegekom, waar ook al Hy was, maar nooit het Hy daarop aangedring nie. Jesus kon rond gegaan het en vir mense gesê het; “jy is verkeerd, jy is sondig, jy leef nie reg nie, Ek het jou mos gesê daardie ding gaan sleg uitdraai”.  Hy sou elke keer 100% reg gewees het, maar daar sou geen verhouding met mense gewees het nie.  Jesus kom dink nie net aan wat Hom toekom nie, maar Hy kom sit ons behoefte bo dit wat Hom toekom. Hy kom sit ons behoefte aan vergifnis en verlossing en versoening met God, bo die eer en majesteit wat Hom toekom.  Asof dit nie genoeg is nie, laat Hy toe dat Hy verder verneder word.  Hy laat toe dat sy skepping Hom spoeg en slaan en skel en kaal aan ‘n kruis vasslaan.  Hy laat toe dat hierdie mense Hom as ‘n vervloekte hanteer.  Hy lê sy lewe neer vir sy bruid.  Hy sit haar behoeftes bo dit wat Hom toekom sodat daar ‘n verhouding kan wees.

Jy kan altyd jou opinie gee in jou huwelik.  Jy kan selfs 100% reg wees.  Jy kan altyd die geveg wen en jou sin kry, en kan 100% reg wees.  Jy kan altyd sê: “Ek het jou mos gesê”.  Jy kan altyd jou sin kry en die kaart speel waarop jy geregtig is, maar watter slegte verhouding sal nie hieruit voorkom nie?

As jy ‘n huwelik wil hê wat ver bo jou verwagting gaan, moet jy fokus op jou verantwoordelikhede, die behoeftes van die ander persoon, en nie jou regte nie.  Nie omdat jy so goed en oulik is nie, maar omdat jy dieselfde gesindheid het as Jesus wat sy bruid (die kerk; sy mense) se behoeftes bo dit waarop Hy geregtig was, geplaas het.  Hy nie net aan sy eie belange gedink nie, maar ook aan dié van sy bruid.  Is dit moeilik? Ja dit is!! Ons almal is selfsugtig! Is dit die moeite werd? Beslis!!

Begin hard werk in jou huwelik deur jou eie selfsugtigheid neer te lê en die ander persoon in nederigheid hoër te ag as jouself.  Plaas hulle behoeftes en belange bo jou eie.

Geskryf deur Petrie Spies