Gebroke


“En nou:  geloof, hoop en liefde bly, hierdie drie. En die grootse hiervan is die liefde!”

1 Korintiërs 13:13 praat vandag so met my. Uit die aard van ons Kerkkantoor werk, raak mens daagliks bewus van mense in nood. Natuurlik is daar allerhande  behoeftes. Daar is emosionele behoeftes, finansiële behoeftes, behoefte aan tyd, maar al hierdie behoeftes het een ding in gemeen. As jou hart se fokus nie op ons Here Jesus gerig is nie, sal jy nie ander mense volhoubaar in en deur Sy liefde kan bystaan en help nie. Jy moet ontvanklik vir Sy liefde wees sodat jy dit weer aan ander kan gee.

Ons word gereeld aan die lelike dinge in die lewe herinner. Jy kyk na video uittreksels oor mense-handel en dit  voel of jou hart breek. Jy sien kindertjies bedel vir kos en moet die knop in jou keel afsluk. Jy lees in die koerant van ‘n stiefma wat haar humeur verloor het en ‘n klein dogtertjie so hart geklap het dat sy dood is, en jy raak opstandig en verbitterd deur die wrede wêreld se lelik. Jy hoor van mense met karre wat miljoene rande kos, maar baie mense het nie eers geld vir die mees basiese van basiese behoeftes nie, en jou kop verstaan nie hoe hierdie dinge werk nie.

Hou jou fokus. Kyk na die Een wat sy eie lewe gegee het sodat jy en ek in oorwinning kan staan teenoor die wêreldse dinge. Rondom jou is daar baie mense wat jou hart se paaie deel en ook die lelik wil verander. Natuurlik is die teendeel ook waar en daar is mense wat selfgesentreerd net op wêreldse dinge fokus. Moet net nie daarby stilstaan nie. Ons kan ure oor onregverdigheid, wreedheid , selfsug en al die dinge wat sleg is redeneer, maar los daardie dinge by Jesus se voete. Bid vir hierdie mense.

Timoteus 2:1 sê; “ Ek dring daarop aan dat daar in die eerste plek met smeking, voorbidding en danksegging gebid moet word vir alle mense, vir dié wat regeer en vir almal wat gesag uitoefen, sodat ons ‘n rustige lewe kan lei in volkome toewyding aan God en alle eerbaarheid. So is dit goed en aanneemlik vir God, ons Verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom.”

Kom ons draai die seer in óns hart in iets positiefs om. Dis nie altyd nodig om geld te gee nie. Gaan uit  en sien wat om jou aangaan. Daar is mense wat in inrigtings lê, afgeskryf deur hul familie. Gaan hou so ‘n mens se hand vas en spreek liefde in haar/sy lewe. Gaan na ‘n tehuis vir bejaardes toe en sit net weekliks by ‘n oom of tannie en leen jou oor en jou tyd om daar te bemoedig. Gaan speel sokker saam met die Kinderhuis seuntjies en dogtertjies. Raak betrokke daar waar jou hart breek. Dis tog die voetspore van Jesus waarin ons moet loop. In hierdie “betrokke-raak proses” gaan jy nog mense kry wat wonderlik goed is, en die Here verheerlik deur hulle bereidwillige harte. Jy sal geraak word deur dié wie jy wou raak en die Here Jesus sal jou hand vat en Sy hart met jou deel. Hy sal die energie en krag voorsien om hierdie pad te stap en in jou eie gebrokenheid ander met Sy heelmaak te bedien.

“Die Here sal jou altyddeur lei; selfs in dor streke sal Hy in jou behoeftes voorsien. Hy sal jou sterk maak. Jy sal wees soos ‘n tuin met volop water, soos ‘n fontein waarvan die water nie opdroog nie.” Jesaja 58:11.

Ek dink aan die liedjie van Koos van der Merwe wat sê:

“Ek is by gebreekte mense

Ek maak stukkendes weer heel

Ek werk met drome en met wense

Daar waar mense moed opgee

Ja Ek is besig met gebreektes

Mense stukkend net soos jy

Daar waar harte broos en seer is

Dit is waar jy My sal kry…”

Mag Here Jesus jou kom toerus met Jesus oë om die mooi nog raak te sien. Mag Hy jou Jesus hande gee om die wat hulp nodig het, te help en Jesus voete om die regte pad te stap. Meer as al hierdie dinge, mag Jesus se liefde in jou hart bly klop sodat jou hart sal luister en ag slaan op Sy hartklop vir hierdie stukkende wêreld.

Geskryf deur Nala Victor