Die Storm-Temmer


 

“Voor die troon was dit of daar ’n see van glas was, glad en stil. Dit het my laat besef dat niks van Satan se bose onrustigheid God se kalmte ooit sal kan versteur nie.” Openbaring 4:6 Die Boodskap

‘n Vriendin deel hierdie gedeelte met my so aand gelede. Dit kom uit ‘Die Boodskap’ en lees so ietwat anders as die ander vertalings. Dit raak my hart op ‘n spesiale manier en ek begin sommer bietjie op die gedeelte kuier sodat dit kan insink in my verstand. Niks van satan se bose onrustigheid kan God se kalmte ooit  versteur nie.

So rukkie terug gaan ek deur ‘n moeilike tyd. Dit is asof die warboel in my gedagtes wil oorvat en ek onrustig in my gemoed voel oor die storm wat om my woed. In die oomblik besef ek dat die storm in my nie wil stil word nie, en ek bid  by myself; “Here, kom maak die storm in my stil. Asseblief Here, gryp in en maak die storm net stil.”

Was jy ook al op daardie plek? Daar waar die storm in jou wil oorvat en jou lewe pluk en ruk. Daar waar onrustigheid jou hele wêreld wil omkeer en jy weet dat jy geen beheer daaroor het nie.

Ons lewens is soms ‘n gekompliseerde warboel van gebeure. Ons is maar broos en sodra dinge ietwat moeilik raak, versteur dit ons wêreld. Soms gebeur dinge ook in  pare, of in ‘n hele reeks. Dit is dan wanneer ons verward begin rondskarrel en die storm in ons gemoed begin opwel. Dit is amper soos ‘n balon wat deur elke uitdaging opgeblaas word, totdat hy so groot is dat die geringste dingietjie dit laat bars, en dan is die ‘duiwel’ behoorlik los. Die storms om ons veroorsaak die storms binne ons en dit is die eintlike uitdaging.

In Markus 4:37-41 leer ons van Jesus wat die storm kom stilmaak.

Skielik het daar ‘n groot storm losgebars, en die golwe het in die skuit geslaan, sodat die skuit al begin vol word het. 38Jesus het op die bank in die agterstewe gelê en slaap. Hulle maak Hom toe wakker en sê vir Hom: “Meneer, gee U dan nie om dat ons vergaan nie?”

Toe staan Hy op, bestraf die wind en sê vir die see: “Hou op! Bedaar!”

Die wind het gaan lê en daar het ‘n groot stilte gekom. Toe sê Hy vir hulle: “Waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie?”

Hulle is met groot ontsag vervul en het vir mekaar gesê: “Wie kan Hy tog wees dat selfs die wind en die see Hom gehoorsaam?”

Die Here Jesus is nie onbewus van die storms in ons lewe nie. Hy is immers saam met ons in die storm. Ons word deur die storm ‘ontvoer’ want die storm oorweldig ons, en in die warboel verloor ons perspektief. Ons vergeet van die Here Jesus. Ons vergeet van die Heilige Gees. Ons storm is skielik al waaraan ons dink en dan word dit stormagtig binne ons.

Dis goed om te onthou dat ons Hemelse Vader, selfs te midde van die storm, in beheer is. Niks en niemand kan Sy kalmte versteur nie. As dinge vir ons te veel raak en die storm begin groot lyk, moet ons vir ‘n oomblik terugtree en die hele situasie in perspektief sien. Ja, daar sal storms wees en verseker sal dit uitdagend wees. Soms sal die stroms groot wees, maar dit maak nie saak nie. Ons ‘Storm-temmer’ is in beheer. Hy het Sy oë oral op die aarde.(2 Kronieke 16:9 “Die Here het sy oë oral op die aarde sodat Hy dié kan help wat met hulle hele hart op Hom vertrou.”). Sy arm is nie te kort om jou te help nie en Sy oor is nie doof om jou te hoor nie (Jesaja 59:1). Hy bly altyd in beheer. Hy word nie deur die storms geslinger nie.

Ek lees ‘n mooi aanhaling wat sê; “Not all storms come to disrupt your life, some come to clear your path.”

Soms help storms ons om van rigting te verander. Soms gee storms ons ‘n beter insig in ander se stormagtige omstandighede. Daar sal altyd storms wees, maar hulle verander nie ons God se karakter nie. Hy kan die storms stil maak, Hy kan die storms gebruik om jou tot nuwe insig te bring.

“Die mag van God is groot, wie kan ‘n mens tot insig bring soos Hy?” Job 36:22

Die Here is getrou. Hy is gister en vandag dieselfde (Hebreërs 13:8). Sy hart is nie om jou van alle storms te spaar nie, want Hy wil jou vorm en leer. Sy hart is om saam met jou deur die stoms te stap sodat jy, ten spyte van die omstandighede Sy vrede sal ervaar.

“Die Here laat die hulpeloses weer opstaan…” Psalm 147:6

“Die Here sal jou altyddeur lei; selfs in dor streke sal Hy in jou behoeftes voorsien. Hy sal jou sterk maak.” Jesaja 58:11

Hy sal jou die krag gee om deur die storms te gaan.

“Ek woon in ‘n hoë en heilige plek en Ek is by hom wat verdruk en nederig is. Ek gee nuwe krag aan die nederiges, Ek gee nuwe krag aan die verdruktes.” Jesaja 57:15

Groot getuienisse kom juis uit groot storms. Ek en jy moet net altyd sorg dat ons fokus op Hom bly, die God Wie se kalmte nie versteur word nie, Wie jou lief het en wil help en Wie die onrustigheid in jou hart kan stil maak sodat jou getuienis, ten spyte van die storm, van Sy grootheid en getrouheid kan getuig.

“Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit: God is vir ons, wie kan dan teen ons wees? Hy het Sy eie Seun nie gespaar nie, maar Hom oorgelewer om ons almal te red.: Romeine 8:31

Jou Storm-Temmer is in beheer en solank ons op Hom fokus sal ons sigbare vrede, te midde van die storms om ons, van Hom getuig.

Geskryf deur Nala Victor