Die Draadwerk van ons Harte


Die draadwerk van jou hart kan lyk na ’n lelike gekoek. Daar is plekkies wat mooi netjies aanmekaar gedraai is, en dan is daar plekkies wat lyk na laslappiewerk. Soms is die draadwerk van ons hart styf vasgetrek, sodat die hart heel bly, maar ander kere is dit uitgetorring en lyk die hart maar bietjies gedaan. Jy is selfs bang dat dit uitmekaar sal val. Soms is al wat oorbly van jou hart ’n gefrommelde hoop draad, swaar en hard soos klip.

 

Jou hart… Weet jy van jou hart?

 

“Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe.”    Spreuke 4:23

 

Jou hart is die bymekaarmaakplek van dit wat oorloop uit  jou gedagtes en gewaarwordingswêreld. Mens sou dink dat dit met jou kop te doen het. Ja, jou kop speel natuurlik ’n groot rol. Dit is soos ’n fabriek wat alles wat om jou gebeur, gesien word en gepraat word, inneem en daarvan sin probeer maak. Hierdie dinge word bepaal deur die seer wat ons kry, die mooi in ons lewe, die mense op ons pad, die dinge wat ons raak. Dit kom deur jou lewenspad se ervarings en gewaarwordings en dit  vorm jou denkpatrone en persepsies. Al hierdie dinge bou, breek, verbind of vertorring ons.

 

Soms is die draadwerk maar ook gekoek en kom al die boodskappe nie duidelik deur nie. Tog is dit die eindproduk van daardie ingeneemde waarnemings en ervarings wat einde ten laaste die persepsies vorm, en dan een van ’n paar dinge daarmee maak. Dit kan jou gelukkig, tevrede, beskermd en geliefd laat voel, of dit kan jou ongelukkig, onrustig, blootgestel en onseker laat voel. Dit kan jou bang, alleen en verlate laat voel, of dit kan jou geborge, bemin en veilig laat voel. Daardie gevoel wat deur ons persepsies en gedagtes gevorm word, gaan lê dan in die draadwerk van ons hart. Soms torring dit ons los, of krap dit aan draadwerk wat reeds nie so lekker heel is nie.

Draadwerk wat reeds ietwat vertorring is, val maklik uitmekaar. Ander kere maak dit die reeds uitgetorringde draadjies heel.  Amper soos ‘insulation tape’ draai dit die draaitjies toe wat skerp punte het en bedek dit  baie van die stukkende dele met ’n plastieklagie wat lekker styf vasdraai sodat die hart weer heel voel. Tog, onder die toegedraaide draadjie, sit die stukkend maar steeds en wag. Die gekrap van die lewe kan  deurskeur en die stukkende draadjies kan breek.

 

Ons is roekeloos met wat ons in ons hartkamers bêre en dit is dan wanneer ons blootgestel word aan die goedjies wat kom torring. Dit is ook dalk waarom die wapenrusting van Efesiërs 6 die borsharnas so stewig vasbid in vers 14. Dit is sodat ons sal weet dat ons deur die Here vrygespreek is van aardse persepsies en dat die slegte dinge in die ou wêreld nie ons identiteit in Christus verander nie. Tog kleef baie dinge aan ons. Dit draai in ons koppe rond en word ons realiteit. Daardie realiteit kom krap ons hartkamers deurmekaar. Ander se seermaak-woorde of -dade kom vertorring en verweer ons.  Voor jy weet wat gebeur, sit jy met ’n gekoekte, vertorringde hart.  Jy is gebroke en ontbloot, eenkant vertrap. Jy word verhard en verbitterd, sonder hoop en verlate. Jou draadwerkhart word gefrommel en eenkant gegooi. Swaar en hard soos klip…

Dankie tog dat ons God die heelmaker en nuutmaker van mense-harte is. Hy kom bedien ons met Sy heelmaak-Gees. Hy verwyder die ou gebroke hart en gee ’n nuwe heel hart.

 

“Moreover, I will give you a new heart and put a new spirit within you; and I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh.” Ezekiel 36:26

 

Die Here wil ons so graag help. Hy wil ons so graag met Sy waarheid bedien en die wêreld se leuens stukkend breek deur Sy kragtige Woord (die swaard van die Gees). Die vestings wat in jou en my siel neergelê word deur gedagtes en persepsies wat teenstrydig is met Sy gedagtes oor ons, is ’n leuen van die vyand. Natuurlik wil Satan jou en my lewe omkrap. Natuurlik wil hy jou hart uittorring en verhard. Hy sal mal daaroor wees as ons toelaat dat sy leuens jou en my in verbitterde bondeljies gebrokenheid hopeloos eenkant verlam. Dan het hy die vloer en jy staan verlam op jou seer vertorringde hart gefokus en mis uit op jou lewensdoel.

 

 

“Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed.” Matteus 11:28

 

 

Die Here wil jou heel maak. Hy wil jou nuut maak. Hy wil jou gebruik om Hom te gaan bedien aan ander met vertorringde harte. Wil jy nie jou hart gee aan die Groot Hartspesialis wat jou liefhet en wil genees nie? Hy wil jou ’n nuwe hart gee. Jy kom nie eers op ’n waglys vir hierdie hartoorplanting nie. Jy maak nie eens ’n afspraak by ’n spreekkamer nie. Kom nou, net soos jy is, draadhart en al. Die Here wil so graag Sy hart vir jou gee en jou kom nuut maak. Bring jou seer en gebrokenheid. Bring jou klipharde, swaar hart. Hy wag vir jou. Hy het jou so vreeslik lief. Kom vind genesende genade in Hom.

 

“Werp al julle bekommernisse op Hom, want Hy sorg vir julle.” 1 Petrus 5:7

 

“Therefore if any man be in Christ, he is a new creature: old things are passed away; behold, all things are become new.” 2 Corinthians 5:17

 

“Let us have confidence, then, and approach God’s throne, where there is grace. There we will receive mercy and find grace to help us just when we need it.”

(Hebrews 4:16 GNT).

 

“Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding.”        Proverbs 3:5.

Geskryf deur Nala Victor