Verslawing


Toe John my nader (hy post die blogs by die kerkkantoor) om iets te skryf oor verslawing, het ek onmiddelik besef hierdie kan nie ‘n maklike artikel wees nie, ek sal baie meer leeswerk  moet doen.

As jy nie al ooit in ‘n verslawing beland het nie, kan mens nooit verstaan waardeur ‘n verslaafde gaan nie, maar indien jy wel van iemand weet of ‘n familielid wat vasgevang is in verslawing, weet jy iets van hulle pyn en wat mens nie altyd besef nie, is dat die mense om hulle net so seer kry deur hulle verslawings. Soms kry die mense wat verslaafdes die meeste wil help, die seerste hierdeur.

 
 
 

1 Kor 6:12 “Alles is my geoorloof, ja maar alles is nie heilsaam nie, ja maar ek gaan my nie deur enigiets laat verslaaf nie.”

Die Woord laat vir ons vir vandag hierdie waarheid, so ons kan verklaar dat verslawing nie in lyn is met God se Woord nie. m.a.w die “Te” veel…Ds Jacob sê altyd mens kry net 2 soorte “Te’s” Groente en Vrugte en dan natuurlik te veel….ook!

 

Wat is verslawing?

Die feit dat die  kondisie waarmee jy elke dag aanhoudend  besig is ‘n verslawing is na ‘n spesifieke middel of aktiwiteit.  Jy kan nie vir een dag daarsonder gaan nie!

 

Watter tipe versslawings is daar?

Alkhol

Dwelms : heroïne, dagga, kokaïne ens.

Pyn pille of enige voorskrif medikasie

Ander verslawings: pornografie, video speletjies, sigarette, kos, sosiale media,ens.

Daar is seker baie meer waaraan ‘n mens verslaaf kan raak – hierdie is slegs ‘n paar voorbeelde.

 

Hoe kan jy jou verslawing oorwin?

ERKENNING en EERLIKHEID met jouself!

Detoksifikasie “Detox”  kan verslaafdes eerstens help om uit die greep van Alkhol en Dwelms te kom en kan jou fisiese gesondheid reeds verbeter. Dit is onmoontlik om eenvoudig ‘n gedragswyse te verander sonder om die pasiënt te help om ‘n heeltemal nuwe denkwyse te ontwikkel, so ‘n “nuwe denkwyse” is so belangrik.

Ek het ‘n paar artikels gelees sowel as die nuwe boek van Hykie Berg – “My Storie van Hoop” en elkeen het besef daar is ‘n veel groter mag of krag, en dit is God;  dat daar ‘n God moet wees!

 

Al is jy nog steeds op die oomblik besig met ‘n verslawing, begin net solank gereeld Bybel te lees.  Woon Kerkdienste by.  Kyk na vriende wat kans sien   en jou werklik wil ondersteun, want miskien het jy al vele pogings aangewend en dit was nie geslaagd nie, so hulle sien nie nou weer kans om jou te help nie.  Kry professionele hulp.  Narcotics Anonymous (NA) – dit is ‘n groep mans en vroue wat hulle ervarings, sterkpunte en wense met mekaar deel sodat hulle hul gedeelde uitdagings te bowe kan kom en ander kan help om van afhanklikhede genees  te word.  Hierdie is gratis en kos nie geld nie, slegs jou toewyding!  Hierdie teksvers in Rom 7:15 dink ek worstel mens daagliks mee:  soos Paulus skryf:  “Ek begryp self nie wat ek doen nie, want wat ek wil doen, dit doen ek nie;  maar wat ek haat, juis dit doen ek.”

Hier volg kortliks ‘n paar Bybelse riglyne vir beter hantering van verslaafdheid:

  • Gedagtes: Neem elke gedagte gevange en gee dit vir die Here (2 Kor 10:5) die verslaafdheid aan ‘n middel kan jou gedagtes deurmekaar maak en destruktiewe denke veroorsaak .  “So kan jy saam met God sterk vestings en redenasies wat teen die kennis van Gos is, vernietig” (2 Kor 10:4)

  • Oefening: sorg dat jy minstens drie keer per week goeie oefening kry, hoe meer jy jou liggaam kan uitput, hoe minder spandeer jy tyd aan negatiewe gedagtes  (Mat 6:27)

  • Vriend/vriendin (Spreuke 12:26)

  •  Belangstellings/stokperdjies:  talente en gawes wat jy van die Here ontvang het  (Mat 25:15)

  • Ander mense:  hou jou oë oop of kies vir jou 2 of 3 mensies wat nie so goed af as jy is nie en reik uit na hulle ( Luk 10:33-35)

  • Skakel in by ‘n Kleingroep en begin Kerkdienste bywoon. (Hand 2:42)

  • Medikasie:  moenie die gawes wat die Here aan wetenskaplikes gegee het om medikasies te ontwikkel, geringskat nie. Wanneer voorskrifmedikasies gebruik word as hulp om uit die kloue van verslawing te kom, moet die Dokter/Psigiater kennis neem om nie verslawende middels te gebruik nie.

  • Tyd saam met die Here:  maak vir jou tyd om stil en rustig te word saam met God;  raak bewus van Sy teenwoordigheid  (Ps 46:10)

  • Die opstel van ‘n duidelike rooster/program;  fisiese aktiwiteite; tydverdryf/stokberdjies (daar is 24 uur in ‘n dag, ek deel dit op in 3 x 8 ure = 8 ure werk;  8 ure slaap en 8 ure ontspan… wat maak jy met hierdie 8 ure daagliks?)

  • Spesifieke vriende en God..    Indien jy waarlik wil vry kom van die afbrekende effek van hierdie afhanklikheid op jou eiewaarde, sal jy ook moet aandag gee aan behoorlike selfvergifnis en ‘n Jesus-beskouing van jou eiewaarde in God se oë.

 

Watter hoop is daar in God se Woord?

Daar is baie getuienisse van hoop in hierdie verslawingswêreld van mense.  Daar sal beslis ‘n plek moet kom in jou lewe waar jy sal moet ERKEN en EERLIK wees dat jy ‘n probleem het, dat jy beslis nie die pad alleen kan stap nie en dat daar slegs een antwoord is vir hierdie bitter swaar pad:  dit is Jesus Christus jou Verlosser en jou Helper!

 

“Honor and majesty are found in His Presence;  strength and joy are found in His sanctuary  (1 Cor 16:27- Amp)

 

Rom 8:26 “die Gees staan ons ook in ons swakheid by: ons weet  nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees pleit vir ons met versugtinge wat nie in Woorde gesê kan word nie.”

Rom 2:4  “God is ryk in goedheid, verdraagsaamheid en geduld”!  Sê dit vir jou niks nie?  Jy het altyd keuses om te maak in slegte tye.  Kies jy dat dit jou bitter maak of beter maak?  Begin kyk na DANKBAARHEIDSgedagtes.  Ons moet DANKBAAR wees AL MAAK ALLES NIE NOU SIN NIE, dat jy sal weet dat daar IEMAND groter as jyself is wat ALLES weet….   Daar waar jy nou is en hierdie artikel lees en jy weet van iemand wat worstel of miskien jyself, roep die Here aan in jou situasie, jou uitdagings jou nood:   Hy sal vir jou uithelp en jy sal HOM die EER gee!   (Ps  50:15)  “Geen versoeking wat meer is as wat ‘n mens kan weerstaan, het julle oorval nie.  God IS getrou, Hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie;  as die versoeking kom, gee Hy ook die uitkoms, sodat julle dit kan weerstaan. “   (1 Kor 10:13)  “Daarom erken en ken die Here as Helper in jou lewe, nooi Hom in jou hart in,  Hy staan by die deur van jou hart en klop.”  Op 3:20!  “Verheerlik God met julle liggame”  1 Kor 6:12-14

“Waak en bid, sodat julle nie in die versoeking kom nie. Die gees is gewillig, maar die vlees is swak.” Matt 26:41.

Ten slotte:

 

“Ek is tot alles in staat deur HOM wat my krag gee!” Fil 4:13

Geskryf deur Liesl Myburgh – Pastorale Berader