Hoor Sy Stem


Voel dit partykeer vir jou of jy sukkel om God se stem te hoor?  Nala Victor bied elke kwartaal hierdie kursus aan om jou te help om meer ingestel te wees op die roepings van die Heilige Gees.

Die volgende Kursus begin Op 17 April 2018

Kontak Nala vir meer inligting by nala@kerk.co.za