iConnect 4: Eenheid


6 Mei 2018

Jesus maak dit duidelik dat dit ons verantwoordelikheid is om mekaar lief te hê en eenheid te bou. Hy sal sy kerk bou en die wonderwerke doen. As ons as kerk wil sien dat meer mense Jesus leer ken as Here en Verlosser en meer mense se lewens verander, is dit belangrik dat ons eenheid sal bou rondom drie dinge in ons kerk.

Download MP3


Raamwerk