iConnect 1: Deel van God se Familie


8 April 2018

Jesus het ons nie van iets gered nie. Jesus het ons nie net uit iets gered nie. Hy het ons vir iets gered en in sy familie en koninkryk in. Ons is deel van God se familie en hierdie familie word geken deur hulle liefde vir mekaar.

Download MP3


Raamwerk