Oorwinning Gewaarborg


2 Korintiërs 12:8 sê; “My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is.” Daarom sal ek liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede ter wille van Christus, want as ek swak is, is ek sterk.”

Ons is mense wat selfstandig wil optree, onafhanklik wil wees en sukses wil behaal. Ons wil uitstyg en verower. Daardie medalje kry en berge versit. Die wêreld wys dan die pas aan, en ons klou tog so graag aan die voorskrifte van die wêreld vas. Tog is dit eers wanneer ons besef dat die wêreld en sy dinge presies dit is….. wêreldse dinge. Dit mag nooit ons fokus wees nie. Ons fokus is om ons oë op Christus te hou en as beelddraers mense vir Sy koninkryk te wen. Die wêreld is net die ‘slagveld’ waar ons dit doen.

1 Johannes 2:16 sê; “Die wêreldse dinge – alles wat die sondige mens begeer, alles wat sy oë sien en begeer, al sy gesteldheid op besit – kom nie van die Vader nie maar uit die wêreld. En die wêreld met al sy begeertes gaan verby, maar wie die wil van God doen, bly ewig lewe.”

Die wêreld is ‘n moelike plek. Ons mag nooit aan die wêreld geken word nie. Ons moet ligdraers wees van ‘n reddened God wat uitkoms wil gee. Tog is daar soveel dinge wat aan ons vat. Oral waar ons om ons kyk is daar uitdagings. Sommige is redelik groot, en ander is klein jakkalsies. Ek lees ‘n ruk terug dat almal van ons, ons op een van die volgende drie plekke bevind; ons kom nou uit ‘n krisis uit, of ons is nou in ‘n krisis, of ons gaan nou in ‘n krisis in. Hoe waar dit is, weet ek nie, maar as ek om my kyk sien ek die uitdagings en dramas wat mense beleef en waarop hulle nie voorbereid was nie. Hoe kan ons weet wat voorlê en waarop ons ons moet voorberei?

Die goeie nuus is dat die Here Jesus reeds vir ons die antwoorde gegee het. Hy self het gesê; “In die wêreld sal julle dit moeilik hê; maar hou moed: Ek het die wêreld klaar oorwin.” Johannes 16:33.

Ons ken nie die toekoms nie, maar ons ken die God van die toekoms. Hy is die Here van altyd af en hou tyd in Sy hand (2 Petrus 3:8-9). Hy weet wat voorlê en Hy verlang met Sy hele hart dat jy in volle oorgawe na Hom toe sal kom sodat Hy jou kan bemagtig. Hy weet waar jy jou nou bevind. Hy ken die dinge wat jy wegsteek vir ander. Hy ken jou hart en jou karakter. Hy is so oneindig lief vir jou (Efesiërs 2:4 en 4:18-19)

Hy het reeds die oorwinning behaal. Hierdie verklaring deur ons almagtige Hemelse Vader is bemoedigend. Dit is die wenprys. Ja, die Here sê self die pad is nie maklik nie. Hy weet ons gaan ‘n swaar pad loop, maar Hy maak voorsiening vir hierdie pad ook.

Hosea 12:7 sê;”Wat jy moet doen, is om na jou God toe terug te keer: jy moet Hom liefhê en Sy bevele gehoorsaam, jy moet jou hoop altyd op jou God vestig.”

Die afgelope tyd het ek self ervaar hoe klein jakkalsies, groot uitdagings word. Die krapperigheid wat hulle in ons lewe veroorsaak raak later groot irritasies wat eskalleer tot krisis situasies, wat onnodig is. Weet jy dat jy jou kan toerus vir hierdie situasies. Die Bybel gee ons die resep. Ons moet ons geestelike oë instel om ook die geestelike aanslae raak te sien vir wat dit is. Daarom wil ek jou vandag weer aanmoedig om die wapenrusting aan te trek. Dit is ‘n oprdrag in Efesiërs 6:11 dat jy moet aantrek en dan volg die resep vir jou oorwinning (Efesiërs 6:12-19).

Ek wil jou vra om jou gereed te maak vir die geveg. Hierdie geveg is ‘n werklikheid, maar deur die Here Jesus het ons die toerusting om as oorwinnaars hier uit te stap.
Gordel jou vas met die waarheid om jou heupe. Moenie dat jou gevoelens die oorhand kry nie. Die waarheid van God is die enigste waarheid. Soek dit in Sy woord en gordel dit aan jou vas.Weet wie jy is in Christus en maak dit deel van jou. Wanneer ons besef wie ons is, ken ons die waarheid wat vestings afbreek.
Trek die borsharnas aan sodat jy jou hart sal beskerm met die vryspraak van God en dat die vryspraak jou vryheid teen die aanklaer se klagtes kom verseker (2 Korintiërs 5:21 “Christus was sonder sonde, maar God het Hom in ons plek as sondaar behandel sodat ons, deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan wees.”). Die prys wat Jesus betaal het, was voldoende.

Trek die skoene aan sodat jy die bereidheid sal ervaar om met vrymoedigheid die evangelie van vrede met ander te deel. Dan sal jy regtig voorbereide voete hê om die grond waarop jy staan te eien en ook vas te bly staan teen wat ookal jou kant toe kom.

Tel die skild van geloof op en weer die bose se brandpyle af. Jou skild beskerm jou voorkant sodat jy nie sal weghardloop nie, maar vorentoe beweeg in oorwinning.
Sit die helm van verlossing op jou kop sodat jy nie sal twyfel in jou verlossing nie en ook nie sal twyfel in jou Verlosser nie. Sorg dat jou gedagtes nie deur die vestings van die duiwel beinvloed word nie. Dank die Here vir jou redding, prys Hom vir die ewige lewe en neem die gedagtes van Christus aan as jou eie, sodat jy nooit sal wonder oor wat jou verlossing vir jou inhou en wie jy is deur jou Verlosser nie (1 Korintiërs 2:15 “Die mens wat die Gees van God het, kan die waarde van alle dinge beoordeel, maar self kan hy deur geen mens beoordeel word nie. Daar staan geskrywe: “Wie ken die gedagtes van die Here? Wie sal Hom raad gee?” Maar ons, ons het die Gees van Christus.”).

Nou vat jy die swaard van die Gees styf vas. Dit is die Woord van God. Hierdie is ‘n kragtige wapen (Hebreërs 4:12 “Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met twee snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart.”). Gaan eis die dinge wat deur die satan gesteel is, terug. Geestelike wapens word gebruik om geestelike oorloë te wen, en jy het die wapen wat die satan nie kan teenstaan nie. Gee die Heilige Gees hierdie wapen van die Woord, want Hy weet hoe om die Woord te gebruik. Bid die Woord en spandeer tyd in die Woord sodat die Here jou deur die Gees sal kom toerus met Sy waarheid en beloftes (Johannes 16:13 “Wanneer Hy kom, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei. Wat Hy sal sê, sal nie van Homself kom nie: Hy sal net sê wat Hy hoor, en Hy sal die dinge wat gaan kom, aan julle verkondig.”).

“Doen dit alles bidden en smeek God by elke geleentheid deur die Gees. Wees Waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges.” Efesiërs 6:18.

Bid is die primêre manier van kommunikasie met die Here. Ons kan nooit te veel bid nie. Ons moet altyd instruksie kry van ons Koning. Hy is ons Oorlogsbanier, die Aanvoerders van die hemelse leermag, die groot Oorwinnaar, die Alfa en Omega. Ons benodig Sy leiding in elke moontlike besluit wat ons neem.

Mag jy voorbereid die oorlog tegemoet gaan in die wete dat die Here reeds die wêreld oorwin het. Jy loop in die oorwinning van daardie waarheid. Jy het reeds die vryspraak ontvang deur jou Verlosser. Die Heilige Gees sal jou toerus deur die Woord van God. Jou geloof sal die brandpyle afkeer en jou voete sal vasstaan sodat jy ander met Hom kan bedien. Wees verseker dat jy nou gereed is vir dit wat nog voorlê. Krisisse sal maar altyd kom en gaan, maar onthou, “Ek het die wêreld klaar oorwin.” Johannes 16:33.

Geskryf deur Nala Victor