Hoekom sing ons?


Hoekom sing ons in die kerk?

Musiek is die taal van die hart.  Musiek maak emosies binne-in jou los en die woorde wat ons sing het krag.  Wanneer mense hulle emosies verwoord in musiek, kry jou gedagtes lêplek in jou siel. God, as Outeur van Lewe, het musiek vir ons geskep om te geniet en om Hom daarmee te eer.  Dit is baie persoonlik… So persoonlik soos ʼn mens se verhouding met God uniek is en daar ʼn is plek vir musiek in ons een-tot-een tyd met God.  Maar die belewing van God se teenwoordigheid verdiep wanneer ons Hom sáám aanbid, soos Hy dit van ons verlang:  in Gees en in waarheid. Sonder pretensie (Joh. 4:24).  In musiek kan ons gees makliker connect met God en wanneer ons as gemeente hom saam aanbid, bind Sy Gees ons saam as ʼn eenheid.
Koning Dawid het die een psalm na die ander geskryf om die grootheid van God te besing, en die Bybel noem hom ʼn man na die hart van God.  Psalm 98:1 gee die opdrag dat ons ʼn nuwe lied moet sing omdat God wonderlike dinge  gedoen het.  Jesus self het tydens Sy aardse bediening mense nie gekeer as hulle Hom geloof en geprys het nie.  In Openbaring 5:11,12 sien Johannes ʼn visioen van ʼn skare mense, wat nie getel kan word nie, engele en  hemelwesens wat God dag en nag aanbid.

Dit is God se wil dat ons, Sy kerk, ons stemme sal byvoeg by die menigte in die Hemel, en Hom sal aanbid reeds hier op aarde, en die liedere wat ons sing in kerk is ʼn baie groot deel daarvan. Dit gebeur ook baie keer dat God iets spesiaal kom doen in die harte van mense in die gemeente wanneer ons Hom saam aanbid in sang.  Die musiekstyle wat ons gebruik wanneer ons bymekaarkom is egter van baie minder belang as dit waaroor ons sing, en sal verskil van generasie tot generasie, en die kriteria waarvolgens ons musiek kies om te sing tydens die dienste is grootliks om dit maklik te maak vir almal in die diens om deel te wees van die aanbidding:

• Die wysie en lirieke moet maklik wees om te verstaan en te sing.

• Die musiekstyl moet van so aard wees dat ʼn wye verskeidenheid mense sal aanklank vind daarby.

• Die lirieke moet Bybels van aard wees en Jesus gesentreerd.

Laat ons nie ons fokus van Jesus afhaal nie.  In Hom het ons die beste rede van almal op aarde om te sing, so mag ons liedere getuig van Sy grootheid, goedheid en genade, en mag dit mense na Hom toe wys!

“U is tog die Heilige wat woon waar die lofsange van Israel weerklink!” –  Ps. 22:4

Geskryf deur Debbie Brink, Musiekspan leier