Reset 3: Opregte Eenheid


4 Feruarie 2018

In ons wêreld is daar sekere “vereistes” as jy iewers wil behoort of sekere standaarde ten einde te behoort, maar in God se koninkryk begin eenheid met Jesus en wat Hy gedoen het. Soms is dit nodig dat ons stop en herbesin hoe God eenheid sien en ons lewenswyse daarby aanpas sodat ons eenheid kan najaag en beskerm en sodoende ʼn verskil maak wat na Jesus toe wys.

Download MP3


Raamwerk