Hoe bemoedig ‘n mens iemand wat ‘n geliefde aan die dood afgestaan het?


Hoe bemoedig ‘n mens iemand wat ‘n geliefde aan die dood afgestaan het?

Dit is ‘n vraag wat baie gevra word. Elke persoon ervaar rou en verlies verskillend…
Daar is baie keer onsensitiewe kommentaar veral as ‘n persoon lank rou en dan is die verkeerdse kommentaar woorde soos: “kom nou oor dit asb” of “ die lewe gaan aan” en “daar is nog mense hier om jou” en “ tyd sal heel” en “alles gebeur met ‘n rede” ens. Dit is sulke harde woorde en is so verkeerd om te sê (selfs al word dit goed bedoel, kan dit baie seermaak en verwarring veroorsaak). Wees sensitief en sê eerder jy is daar vir ondersteuning en dat dit met tyd SAGTER word… Baie keer is dit selfs nie nodig om enigiets te sê nie, maar net teenwoordig te wees. As jy self iemand verloor het, probeer om saam met geliefdes te rou, daaroor te praat en dit nie te vermy of alleen op jou eie te rou nie. Die rede hiervoor is dat wanneer jy jouself afsonder, sien en hoor niemand jou hart nie, en dan kan dit gebeur dat jy moontlik glad nie deur die rou proses gaan nie en nooit gesond word nie. Dit is OK om rou te deel met ander… probeer!

Dit is partykeer selfs nodig om professionele hulp te kry soos om ‘n Pastorale Berader te gaan sien wat jou Bybelse ondersteuning kan bied. As jy vermoed dit mag dalk nodig wees, stel dit voor en bied aan om saam te gaan, want wat vir ons van buite af lyk soos ‘n moontlike oplossing, kan vir iemand wat rou voel soos ‘n groot berg wat voor hulle lê, en elke bietjie ondersteuning help. Versies soos Ps 34:19 wat skryf dat “God naby die gebrokenes van hart is ” en Ps 116:15 wat skryf dat dit “geen geringe saak is vir God die dood van Sy geliefdes” nie, maak dit duidelik dat ons seer en rou baie naby aan God se hart is, en daarom is dit OK om om hulp te vra.

Kubler Ross identifiseer sewe Fases waardeer imand wat rou oor ‘n verlies gaan:

1. Ontkenning
2. Opstand en woede
3. Skuldgevoelens
4. Onderhandeling
5. Gevoel van verwerping en/of alleenheid
6. Spanning, angstigheid en depressie
7. Aanvaarding (wat nie altyd gebeur nie) of ‘n beter hantering van die verlies

Die fases wissel by mense wat in rou verkeer: eendag in skuldgevoelens die ander dag in woede, ens. En dit is heeltemal normaal. As dit voorkom of daardie vriend of familie lid te lank in een van hierdie fases verkeer, kan dit ‘n goeie teken wees dat profesionele hulp benodig word. Hê egter geduld met mense wat rou. Vir ons gaandie lewe aan maar vir hulle het die tyd nou eers bietjie stilgestaan… Staan stil by hulle, help hulle op en bid vir hulle.

“Die Here is stil-tevrede in Sy liefde vir jou… Hy jubel en juig oor jou!” Sef 3:17

Geskryf deur Liesl Myburg – Pastorale Berader