Sterker 4


14 Januarie 2018

Ons almal kyk na die lewe deur sekere lense. Hierdie lense is die gevolg van verskeie dinge in ons lewe en verlede. As ons as Christene sterker wil word in liefde vir mense, sal ons die lense waardeur ons na mense kyk moet verander en dit in lyn kry met die lense waardeur God na mense kyk.

Download MP3