Kom Sit by Sy Voete


aa sitting at His feet“Hannah prayed, and said; My heart exults and triumphs in the Lord; There is none holy like the Lord, there is none besides You; there is no Rock like our God. Talk no more so very proudly; let not arrogance go forth from your mouth, for the Lord is a God of knowledge, and by Him actions are weighed.”1 Samuel 2:-3 (AMP)

Die boek  1 Samuel 1 en 2 vertel die verhaal van ‘n gesin se lief en leed. Elkana is ‘n man wat  lief is vir sy vrou, Hanna. Sy het ‘n onvervulde hartsbehoefte. Sy smag na ‘n kindjie van haar eie. Elkana se ander vrou, Peninna, buit die situasie uit. Sy kan dalk aanvoel dat Hanna meer geliefd is as sy. Sy ken Hanna se hartsbehoefte en gebruik juis dit om Hanna verder seer te maak en te verneder, heel moontlik omdat sy self seer het en jaloers voel. Elkana kan waarskynlik in sy gesin se materiële  behoeftes voorsien, maar die een behoefte waarin hy nie kan voorsien nie, is om ‘n kindjie vir Hanna te gee.  Hanna weet dat sy hierdie hartseer by die Here se voete moet gaan neerlê. Sy weet dat Hy in staat is om haar te help, en sy maak haar hart oop teenoor Hom. Sy is  gebroke en huil sag by die Here. Net haar lippe beweeg. Sy maak ook ‘n belofte dat, as die Here haar gebed verhoor, sy hierdie kindjie vir Hom sal terug gee. Verstaan ek en jy nie dalk iets van hierdie diep behoefte nie? Better to have loved and lost, than never to have loved at all!

Eli sien haar in die tempel en vermoed dat hierdie vrou dronk is. Hy konfronteer haar en Hanna, eie aan haar nederige aard, vertel hom wat regtig aangaan. Sy deel haar smart en hartsbegeerte met hom en vra dat hy tog asseblief nie moet dink dat sy ‘n slegte vrou is nie. Haar opregte gebroke hart en nederige toenadering raak aan Eli, en omdat hy homself toelaat om betrokke te raak en geraak te word, kan die Here deur hom praat en werk  en hy verseker Hanna dat die Here haar gebed verhoor het. Die Here is getrou en gee  vir Hanna ‘n seun  wat sy dan speen en vir Eli vat sodat Samuel vir die Here kan groot word. Sy is ook getrou aan haar woord. Dit maak nie saak of sy haar geliefde, lankverwagte seuntjie nou moet agterlos nie, sy eer haar God deur ook getrou te wees.

 “ “Dit is vir hierdie kind wat ek gebid het, en die Here het vir my gegee wat ek vir Hom gevra het.Nou gee ek hom terug aan die Here. Solank jy lewe, is hy die Here s’n.”Samuel het toe daar by die altaar op sy knieë gaan staan.” 1 Samuel 1:28 (DB)

Haar gebed is ‘n loflied oor die grootheid van haar God. Sy huil nie meer nie, maar eer die Here vir Sy getrouheid.

Ons almal ervaar by tye sitsuasies wat ons uitdaag. Jy is moontlik bekommerd oor jou  kinders. Jy het dalk ‘n onvervulde hartsbehoefte. Die finansies klop  nie.  Dalk het jy al jou behoeftes of bekommernisse aan jou geliefdes bewoord, maar hulle kan jou nie help nie, of weet nie hoe nie.

Ons God is betroubaar. Hy luister as ons praat. Hy hoor ons petisies, ons hartswense, ons diepste seer en ons grootste uitdagings. Hy is ‘n Vader-God wat sy kinders vertroos en help.

“Maar Ek, die Here, sal hulle gebede verhoor, Ek, die God van Israel, sal hulle nie verlaat nie.” Jesaja 41:17 (NV)

Die Here het ‘n hart vir Sy mense. Hy wil jou help. Hy wil jou troos en beskerm. Sy getrouheid is onlosmaakbaar deel van wie Hy is.

“Die Here het vreugde daaraan om getrou te wees, Hy laat sy woord roem en eer ontvang.”Jesaja 42:21 (NV)

Ons kan slegs toelaat dat Hy ons help deur in nederigheid en eerlikheid ons hart voor die Here oop te breek. Hy ken in elk geval jou hart, maar wil in ‘n verhouding met jou staan. Jy is vir Hom kosbaar en Hy wag geduldig vir jou.

“Ek, die Here, deurgrond en toets hart en verstand, Ek laat die mens kry wat hy verdien , wat hom toekom vir wat hy doen.”Jeremia 17:10 (NV)

 

Geskryf deur Nala Victor